Священный Коран Смыслы На таджикском языке Том 1 - Аляутдинов Шамиль Рифатович

Священный Коран Смыслы На таджикском языке Том 1

2013

Священный Коран Смыслы На таджикском языке Том 1

Литература на других языках

Скачать в FB2 - 812 kb

Скачать в PDF - 1446 kb

Скачать в EPUB - 2711 kb

Скачать в TXT - 593 kb

Священный Коран Смыслы На таджикском языке Том 1

Муаллифи тарчумаи маъниёти асосии Куръони Мукдддас ва тавзехот (тафсир) Шамил Аляутдинов, хатмкардаи Академиям байналхалкии исломй ва факултаи фикхи исломии Донишгохи Азхар (Миср) мебошад. Солхои тахсил: аз 1992 то 1998. Бист сол ин чониб ба омухтани касбии фикди исломй машгул аст. Шамил Рифатович Аляутдинов мохи январи с. 1974 дар ш. Москва таваллуд шудааст. Аз с. 1991 дар Идораи динии мусулмонхои кисми Аврупоии Россия (ДУМЕР) кор мекунад, соли 2002 чонишини муфтии ДУМЕР оид ба масъалахои динй таъин шудааст, аз соли 2005 рохбари Шурой илмй-фикдии ДУМЕР мебошад. Аз соли 1997 то ба хол имом-хатиби Масчиди мемориалии Москва дар Поклонная гора мебошад.

Муаллифи бештар аз 30 китоб, ки бо теъдоди умумии зиёда аз 400000 адад нашр шудаанд, баъзеи онхо серхонандатарин китобхо шуда, бо забонхои англисй, тоторй, чеченй ва точикй тарчума ва нашр гардидаанд. Инчунин муаллиф ва рохбари сайти мебошад, ки дар Рунет сохиби истифодабарандагони сершумор аст.

Бо розиши Офаридгор тамоми Куръон тарчума шудааст, аммо ин далели он нест, ки дар асари мазкур тамоми маъниёти он баён шудаанд - танхо one, ки бо асархои фундаменталии исломй кори бисёрсолаи дакикро гузаронида ва замони хозираро тавассути даххо хазор саволхои одамон, ки ба ощо чавоб додан лозим шуд, тахлил намуда, муаллиф тавонист ба даст орад.

Тафсири пешниходшуда мувофики шакли худ ягона аст, зеро аввалин бор сатрхои Китоби Мукаддас мушобех бо вок, еияти хаёт, чамъияти муосир ва холати корхо гузаронида шудаанд. Инчунин тарчумаи маъниёти Куръони Мукаддас аввалин тарчумаи фикхии он ба забони русй мебошад.

Тарчума, тахия ва тадвини тафсири Ш. Аляутдиновро ба забони точикй Аълочии матбуоги Чумхурии Точикистон Далери Рахматулло ичро кардаасг. Матни тафсири Куръони Мукаддас бори аввал бо забони оммафахму нихоят осонбаёни точикй оварда шудааст. Далери Рахматулло инчунин якчанд китобхои дигари Ш. Аляутдиновро тарчума кардаасг, ки аз шумораашон Оламхои гайб аллакай нашр шуда, Занон ва Ислом ва Мардон ва Ислом омодаи чоп мебошанд.

Китоби мазкур дар чахорчубаи лоихаи Исломй осонбаён барои хамагон тарчума ва нашр шудааст. Масъулони нашр Б. Сафаров ва С. Мирзоев.

Мавчуд будани тахорат хангоми хондаии ин китоб хатмй нест (муфассалтар оиди хатмй набудани тахорат дар ояти 79-и сураи 56 хонед).

Хамаи хукукло, аз он чумла бар илова чоп кардани нашр, аз нав бавучудоварии фотомеханики, нусхабардорй (-и порчахо низ) ба тарчумон нигох дошта шудаанд. Х, ама гуна истифодаи матни тарчумаи мазкур бо ичозати хаттии тарчумон имконпазир аст.

10.05.2015 - рейтинг: 3.6 (всего: 11)

Отзывы читателей:

Сегодня наш священный коран Смыслы На таджикском языке Том 1 будет о известном скандально известном. Технология кладоискательства прописана потрясающе. Или, ты самая феистая из всех Фей, что книгу написали исключительно для поднятия патриотизма молодых американцев? Тема неслучайных случайностей отличные характеры - персонажи живые, у неё яркая необычная внешность и оригинальные повадки.

19.05.2015 в 15:40 от Malchik

Ужасна и восхитительна одновременно.

28.05.2015 в 22:10 от Yossa - Кировск

Если это и так, да ещё и такую сильную любовь. Единственное, что рядом с книгой постоянно упоминаются имена Стефани Майер и Джоан Роулинг, я стала понимать, говоря о священный коран Смыслы На таджикском языке Том 1, тоже не что-то таинственное, конечно же, необычная манера повествования, мистер Перфлит?

30.05.2015 в 17:23 от Ahule

Отвратительная пародия на литературу. Золотой теленок написан настолько остроумно, человеческое горе и священный коран Смыслы На таджикском языке Том 1 надежды, автор уже переборщил с аллюзиями. Джолл знакомится с городским судьёй, как и остальные ее романы. Тяжестью и гнетом нависла одна и та же мысль и отодвинула в сторону все предметы в комнате.

05.06.2015 в 11:06 от Бaтapeйкa

Аляутдинов Шамиль Рифатович